Advanced Serial Port Monitor

Advanced Serial Port Monitor 4.4

Monitor the transferring of data via COM ports
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.4.18 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
AGG Software

Keep track of different COM ports, including, but not limited to RS232, RS485, and RS422. Establish various types of connections, select from three available operation modes, including Spy and RS232 Terminal, and view the transferred data in HEX, ASCII, and binary formats.

Advanced Serial Port Monitor cho phép anh để kiểm tra máu chảy dữ liệu qua một cái máy COM các cảng. Như ông có thể thấy từ phần mềm tên trình này có thể làm việc như cổng nối tiếp theo dõi. Nó hỗ trợ đầy đủ chế độ hai chiều, linh động điều chỉnh của tham, xuất nhận được số liệu, tập tin, tự động và hướng dẫn sử dụng chế độ tự do dữ liệu, hàng loạt thiết bị phỏng, bổ sung và sniffer chế độ. Đó là giới thiệu cho tiến người dùng và automation chuyên gia.
Thông tin được cập nhật vào: